Jsem fotoamatérkou již dlouhá léta, původně jsem fotila černobíle (Flexarety), pak jsem si pořídila starší Exactu (dosud mám) kterou jsem fotila na diapozitivy a později na barevný film. Od roku 2007 mám malý digitál Panasonic Lumix s kterým jsem spokojená, v mých letech už neuvažuju o koupi kvalitnějšího dražšího přístroje. Nejraději a nejvíc fotím architektonické památky, ale i přírodu, krajinu a co se naskytne, neumím fotit lidi. Vaše kladné ohlasy mně moc těší ale ráda budu i za kritické připomínky. Přeji všem dobré světlo!
reklama
35 fotek, 14.6.2014, 142 zobrazení, 212 komentářů | architektura, cestování, krajina
zase jednou se nám povedl výlet s 2 kamarádkama autem. Já, která auto nemám ale trochu se vyznám v mapách, tak obvykle připravím trasu a dělám navigátora. Prvním cílem výletu byla hora Tábor s poutním kostelem a rozhlednou. Hora Tábor leží asi 2 km od města Lomnice nad Popelkou a je vysoká 678 m. Nejstarší dějiny Tábora jako poutního místa jsou podle tradice spojeny s osobou prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. On vedl roku 1349 (nebo 1350) první procesí na horu, aby vyprosil Boží pomoc v boji proti loupeživým bandám, které sužovaly okolí. Loupežníci byli potřeni a lid z vděčnosti vybudoval na vrcholu hory prostou kapli. Další dějiny kaple jsou úzce spojeny s osudy blízkého hradu a města Lomnice nad Popelkou a jeho majiteli, což byli Trčkové z Lípy, pak Valdštejnové a dále Morzinové. V husitské době kaple vyhořela. Roku 1527 byla kaple obnovena a rozšířena za Viléma z Valdštejna.
48 fotek, červen až červenec 2014, 134 zobrazení, 296 komentářů | krajina, ostatní, příroda
Trochu různorodá směs fotek vyfocených při procházkách s Míšou v období červen-začátek července.
39 fotek, 7.6.2014, 153 zobrazení, 231 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, krajina
Poslední zastavení našeho zájezdu (a bylo nad plán), bylo v obci Ruda, kde je krásná křížová cesta na Křížový vrch. Už delší dobu jsem si moc přála se na toto místo podívat, znala jsem ho z fotografií kolegyně "rajčátka" schomilous a tak se mi to splnilo. A mohu říct, že i většina účastníků zájezdu vyšla až nahoru i přesto, že jsme většinou důchodci a na tomto výletě jsme už dost našlapali, a nikdo nebyl zklamán. Byl to takový "bonbonek" na závěr zájezdu, i díky počasí, které nám celý den vydrželo krásně slunečné.
Ruda je obec na Rýmařovsku, po správní stránce patří k obci Tvrdkov ještě spolu s obcí Mirotínek, Ruda je z těchto 3 obcí nejstarší.První zmínka o Rudě je z roku 1348, tedy za vlády krále a císaře Karla IV. Od samého začátku byla obcí hornickou a nejdříve se zde těžilo zlato a stříbro, když dostupná naleziště byla vytěžena, tak se těžila ruda železná. Ještě v 16.stol. zde převládalo hornictví. Ke vzniku kostela v Rudě se váže pověst. Královský rychtář z Uničova Ferd. Gröschelsberger se v roce 1755 vypravil za svou povinností k rudskému mlýnu a cestou se mu splašili koně. Vůz skončil na dne rokle ale rychtáři se jako zázrakem nic nestalo. Protože to byl zbožný muž a ctitel P. Marie Sněžné nechal vystavět v Rudě kostel a již v roce 1758 byl kostel vystavěn. Ještě před svou smrtí v roce 1760 začal s budováním křížové cesty se 14 zastaveními. Bohužel nevím více k té krásné ztvárněné křížové cestě.
29 fotek, 7.6.2014, 142 zobrazení, 180 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie
Z poutního místa od Zlatých Hor jsme se přemístili do lázní Karlova Studánka. Karlova Studánka je lázeňská obec v okrese Bruntál položena ve výšce kolem 800 m.n.m. a je tak nejvýše položenou obcí okresu. První historická zpráva je z roku 1554. Roku 1778 si bruntálský měšťan K. Riedel, který trpěl bolestmi nohou, zkoušel úspěšně léčit zdejší ohřívanou kyselkou. Na radu bruntálského lékaře se pak tento způsob léčby začal šířit mezi nemocnými. V té době byly prameny vyčištěny a ohrazeny zídkou. Území patřilo řádu německých rytířů a v 18.stol. na popud velmistra řádu Maxmiliana II Františka byly provedeny první rozbory zdejší vody a bylo objeveno velké množství minerálních látek. Prameny byly znovu upraveny a roku 1785 byly založeny lázně. U pramenů postavili dřevěné domky s vanami a léčilo se koupelemi. Velmistr Maxmilián II založil zde novou obec a její první jméno bylo Hin und wieder, což znamenalo Tam a zase zpět, protože tu nebylo ubytování a pacienti museli docházet na léčbu z okolních obcí Ludvíkov a Malé Morávky. Postupně začala výstavba lázeňských domů. V letech 1782-85 byl postaven správní dům, nyní to je dům Odra. Další 2 domy byly postaveny v letech 1795-1800 a byl to Věžový dům a Panský dům - dnes Praděd. Nejstarší pramen je Maxmiliánův - po velmistru řádu něm. rytířů. Roku 1802 byl nalezen další pramen a pojmenován Karlův po vnuku Marie Terezie a od orku 1803 se místo nazývá Karlovou Studánkou, Lázně se rozrůstaly, byl nalezen další pramen, opět pojmenován po dalším vnukovi Marie Terezie - Antonínovi. V první polovině 19.stol. byly vybudovány další budovy, roku 1862 nalezen další pramen Vilémův pojmenován aby se to nepletlo tentokrát po pravnuku Marie Terezie. Koncem 19.stol. byl zbudován pavilon Wilhelmsquelle - dnešní Pitný pavilon - symbol lázní. V první polovině 20.stol. byly objeveny ještě další prameny. V roce 1938 po připojení území k Německu nacisté území ukradli řádu německých rytířů a za války zde konali konference a porady. Dnes lázně patří státu a léčí se zde nemoci horních cest dýchacích a plic, cévní nemoci, kloubní a páteřní potíže a pacienti po onkologických nemocech.
24 fotek, 7.6.2014, 164 zobrazení, 200 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, města
Z Rejvízu jsme popojeli busem pár km do města Zlaté Hory. Tady jsme si prohlédli farní kostel a pak se rozešli na oběd a poté přejeli opět několik km k poutnímu místu Panny Marie Pomocné. Zlaté Hory jsou slezské město v okrese Jeseník při hranici s Polskem. Německý název města byl Zuckmantel, městem protéká Zlatý potok. Území dosud neobydlené se začalo kolonizovat na začátku 13.stol. z polské strany to byli biskupové z Vratislavi a ze strany od Krnova a Opavy to byl moravský markrabě Vladislav Jindřich. Kolem roku 1220 byla objevena ložiska zlaté rudy, která se nacházela blízko povrchu a tak se zlato dalo rýžovat z potoků. Nebudu popisovat celé dějiny města, které nebyly jednoduché, ale aspoň několik zajímavých letopočtů. Roku 1263 první výskyt jména Cukmantel v listinách, 1306 městské privilegium, 1330 jsou doloženy již ražené štoly na těžbu zlata, 1433 město dostalo mincovní právo, v letech 1550-60 velký rozvoj těžby zlata a zřízena poštovní stanice na trase mezi Vratislaví a Olomoucí. Roku 1590 byl nalezen valoun ryzího zlata o váze 1.385g a roku 1591 byl nalezen ještě větší valoun o váze 1.780g, oba byly darovány císaři Rudolfu II do jeho sbírek, odkud se později ztratily. Po třicetileté válce těžba zlata ustupuje a začíná převládat tkalcovství. Roku 1741 za první slezské války bylo město na rozkaz pruského krále Bedřicha II ostřelováno, pleněno a zapáleno, shořelo na 300 domů. Po roce 1945 bylo odsunuto německé obyvatelstvo a město dosídleno lidmi z Jižní Moravy a Slováky od Oravy. V 50tých letech sem přišli utečenci z Řecka.
51 fotek, 7.6.2014, 246 zobrazení, 365 komentářů | cestování, klasická-fotografie, krajina, příroda
Fota z prvního letošního zájezdu busem, navštívili jsme Jeseníky, Mechové jezírko na Rejvízu, Zlaté Hory město a poutní místo u Zl. Hor, Karlovu Studánku a Křížový vrch u Rudy. První navštívené místo je v tomto albu. Obec Rejvíz je nejvýše položenou obcí ve Slezsku. Její založení je datováno k roku 1768, kdy vratislavský biskup Schaffgotsch prodal pozemek na dnešním Starém Rejvízu Kajetánu Beerovi, aby tu postavil poplužní dvůr. Vedla tudy důležitá obchodní cesta a tak tu zakrátko postavili hostinec. V roce 1793 došlo k prodeji biskupských pozemků za mírné ceny a tak vznikaly nové kolonie a v rámci této kolonizace se také rozšiřoval Rejvíz Roku 1809 byl postaven kostel, fara a škola. Rozvoji obce také přispěla těžba železné rudy. Po jejím úpadku převládlo zemědelství. Koncem 19. a začátkem 20. století se začala rozvíjet turistika a to přineslo další rozvoj Rejvízu. Byl zřízen první haťový chodník k Mechovému jezírku a cílem byla také zřícenina hradu Koberštejna a také hostinec U jezerního pastýře, kde majitelé bratři Braunerové vyřezávali do opěradel židlí portréty štamgastů.
56 fotek, duben až červen 2014, 111 zobrazení, 148 komentářů | klasická-fotografie, krajina, příroda
Zase jednou album sebraných západů slunce z druhého čtvrtletí letošního roku. "nudle" v albu jsou dělány ořezem, pouze poslední je panoramko z dvou fotek.
37 fotek, 20.5.2014, 164 zobrazení, 252 komentářů | cestování, krajina, ostatní
Cestou z Polné jsme udělali ještě jednu zastávku, navštívili jsme rozhlednu Rosička. Rozhledna je na stejnojmenném vrchu, 644 m.n.m. vysokém v katastru obce Sázava. Dobrý přístup k rozhledně je ze silnice z Nížkova do stejnojmenné obce Rosička. Malé parkoviště je přímo u silnice, a možno zaparkovat je i kousek dál před lesem, od silnice to je k Rosičce asi 400m mírného stoupání.
41 fotek, 20.5.2014, 115 zobrazení, 270 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, města
Naše procházka městem pokračovala prohlídkou areálu zámku a hradu, interiery jsme nenavštívili, jednak s námi byl Míša (i když tentokrát jsem ho nějak zapomněla zdokumentovat na tomto výletě) a jednak také už nebylo tolik času, ale ráda bych se tam někdy dovnitř podívala. Pak jsme se vrátili k autu zaparkovanému na náměstí a popojeli jsme blíže k židovskému hřbitovu, už jsme byli docela uchození.
44 fotek, 20.5.2014, 155 zobrazení, 276 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, města
Hlavním cílem výletu 20.5.2014 bylo město Polná. Leží na pomezí Moravy a Čech. Je to město s bohatou historií, první písemná zpráva je z roku 1242 v darovací listině Jana z Polné. Pravděpodobně v druhé polovině 13.stol. byla Polná povýšena na město. Kolem roku 1325 za Jindřicha z Lipé byl dostavěn polenský hrad. Od roku 1623 po dalších 300 let Polnou vlastnili Ditrichštejnové. Během třicetileté války Polná utrpěla velké škody. V 18 století se město pozvedlo a stalo se významným střediskem čáslavského kraje, rozvíjela se řemesla a zvláště tradiční polenské řemeslo - soukenictví. Tragickým rokem pro město byl rok 1863 kdy dne 4.8. došlo k požáru, kdy zvláště v centru města lehlo popelem 189 měšťanských domů a bez přístřeší zůstalo 456 rodin. Navždy zmizelo mnoho gotických, renesančních i barokních domů, shořel bohatý městský archiv. nastal také úpadek soukenictví a stavba severozápadní železnice město minula o 6 km. mnohé rodiny se z města odstěhovaly, některé až za oceán. V druhé polovině 19. stol. zde vznikly pronárodní spolky a zvláště zde působilo ochotnické divadlo. Roku 1899 město neblaze poznamenala tzv. Hilsneriáda. Dnes je Polná příjemným městem s bohatým kulturním životem.
32 fotek, 20.5.2014, 137 zobrazení, 227 komentářů | architektura, cestování, krajina
Po návštěvě Havlíčkovy Borové jsme se vydali hledat zříceninu hradu Ronov nad Sázavou. Nebylo to tak úplně jednoduché, počítala jsem , že se tam dostaneme po červené TZ, ale vlastně až teď jsem se dověděla že tato turistická značka už přes hrad nevede, zřejmě kvůli oboře, která hrad obklopuje. Tak jak je vidět ani na poměrně kvalitní mapy se nedá spolehnout na 100%. Přesto jsme uspěli došli ke vstupu do obory a odtud podél Losenického potoka ke zřícenině došli.
Kupodivu tento hrad se nenachází na vysokém kopci ale na ostružně, kolem které protéká Losenický potok.
31 fotek, březen až červen 2014, 239 zobrazení, 171 komentářů | děti, rodina-přátelé
V tomto albu Vám chci představit vnoučka Tobiáška, je to výběr fotografií z prvních 3 měsíců života. Samozřejmě, že album sem dávám se svolením rodičů a tímto jim děkuji. Ještě chci omluvit, že některé snímky nejsou úplně ostré, někdy světelné podmínky nebyly nejlepší.
26 fotek, 20.5.2014, 166 zobrazení, 196 komentářů | architektura, cestování, krajina, města, vesnice
V květnu jsme se vydali na výlet s kamarádkou a přítelem autem. Už dost dávno jsem si přála podívat se ke kostelu v Havlíčkově Borové, který je ma vrcholku kopce a tím dominantou nejen obce ale i širšího okolí. Když jsme někdy v minulosti projížděli tímto krajem a vídali kostelík na kopci, tak jsem se tam chtěla podívat a proto jsem toto místo zařadila do programu našeho výletu.
78 fotek, jaro 2014, 99 zobrazení, 160 komentářů | ostatní, příroda
První jarní album skončilo 31.březnem, ale protože jaro pokračovalo samozřejmě dál, tak v tomto díle je výběr jarních fotek - převážně kvítí až do první růžičky. Omlouvám se, že těch fotek je trošku moc ake nedokázala jsem některé vyřadit, např. jabloňové květy nebo rododendrony,které tu jsou trochu více zastoupeny. Jinak se ještě omlouvám, že neznám všechny zastoupené květinky jménem.
38 fotek, leden až březen 2014, 95 zobrazení, 154 komentářů | ostatní, příroda
To letošní jaro bylo díky počasí docela dlouhé, ale přesto mi uteklo rychle. V tomto albíčku jsou fotky od ledna do konce března, chtělo by se mi říci den po dni, ale tak to samozřejmě není, protože ani v tom březnu jsem každý den nefotila. Duben a květen budou v dalším albu.
68 fotek, 8.5.2014, 118 zobrazení, 281 komentářů | architektura, cestování, města
třetí a poslední díl fotografií z návštěvy tohoto krásného města. Doufám, že se mi podařilo Nové Město představit i trochu jinak než běžně návštěvník město pozná. V tomto dílu je zase jedno panoramko a pak 2 fota v barevné i čb verzi, byla bych ráda, kdybyste mi napsali svůj názor na použití čb verze, (kdo chce).
68 fotek, 8.5.2014, 153 zobrazení, 402 komentářů | architektura, cestování, města
Naše procházka Novým městem pokračuje. V tomto dílu toho bude víc známého.
62 fotek, 8.5.2014, 157 zobrazení, 320 komentářů | architektura, cestování, města
Na státní svátek 8.5. jsme s kamarádkou a Míšou byli na výletě v Novém Městě nad Metují. Jely jsme vlakem a kdo tam vlakem byl, tak ví, že od nádraží do historického centra to je docela daleko. Nové Město je docela atraktivní cíl pro turisty a tak je hodně známé, přesto doufám, že se mi podaří ho představit i trochu jinak. Když jsem uvažovala o názvu alba tak jsem si říkala, že by to mohlo být Nové Město známé i neznámé, ale nakonec jsem dala křížem krážem, protože jsme to tam doslova prokřížovaly sem a tam. Protože fotografií je dost, tak budou asi 3 alba, fotky jsou v podstatě v pořadí jak byly nafoceny.
39 fotek, 20.9.2013, 157 zobrazení, 218 komentářů | architektura, cestování, města
Tímto albem se opět vracím k zářijovému dvoudennímu zájezdu. Po prohlídce zámku Horšovský Týn jsme přejeli do Domažlic, kde jsme měli rozchod a každý se šel podívat podle přání po městě, musím se přiznat, že jsme nezapomněli také na cukrárnu (i když to tu není zdokumentováno), ale bohužel čas nestačil na prohlídku chodského hradu. Navečer jsme pak zajeli do nedaleké obce Milavče, kde je poutní kostel, po té jsme přejeli na ubytování do obce Babylon - známého rekreačního místa v okolí Domažlic, a tím skončil program prvního dne zájezdu.
49 fotek, 29.4.2014, 173 zobrazení, 174 komentářů | architektura, cestování, klasická-fotografie, města
Po návštěvě botanické zahrady jsme se ještě byly podívat na výstavě Jeden svět nestačí v Clam-Gallasově paláci na Starém městě a pak se trochu prošly Starým městem. Chtěla jsem tuto výstavu vidět, protože umění 19.stol. zvláště obrazy mám ráda.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron